Начална страница > Законови бележки

Сайтът е съставен от:
Amawa Pro
1025, rue Henri Becquerel
10, Parc club du Millenaire
34000 Montpellier
RCS Montpellier B 452 331 093
Редакционен директор: Romain Dubost
превод: Latinka Varadinova
За контакти

Сайтът е подслонен от:
GROUPE MIT
143 rue Emile Julien
34070 Montpellier

Всяко възпроизвеждане или преповтаряне на продукт, представен на сайта Tieknot.com на какъвто и да е носител е стриктно забранено.