Обикновеният възел
Двойният възел
Възелът Уиндзор
Половиният Уиндзор
Малкият възел
Възелът папионка