Простий вузол
Подвійний вузол
Віндзорський вузол
Напіввіндзорський вузол
Малий вузол
Краватка - метелик