Αρχική σελίδα > Νομική ειδοποίηση

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύθηκε από:
Amawa Pro
1025, rue Henri Becquerel
10, Parc club du Millenaire
34000 Montpellier
RCS Montpellier B 452 331 093
Εκδότης: Romain Dubost
Επικοινωνία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από:
GROUPE MIT
143 rue Emile Julien
34070 Montpellier

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κανένα τμήμα του παρόντος ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή μεταδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρικό, μηχανικό, φωτοαντίγραφου, εγγραφής ή άλλο, χωρίς τη συναίνεση του εκδότη ιστότοπου.